UNDP bygger motståndskraft och förbättrar levnadsvillkor på hemmaplan

2016-dec-18

UNDP i Syrien

Fler än 65 miljoner människor har nu tvingats på flykt av våld och konflikter. Aldrig tidigare i historien har så många flyktingar och migranter lämnat sina hem. En stor majoritet – 40,8 miljoner människor, varav cirka 17 miljoner är barn, är internflyktingar i sina egna länder. Flyktingar lämnar sina hemländer i jakten på ett bättre liv. De flyr från fattigdom, naturkatastrofer, klimatförändringar, dåligt regeringsstyre, förtryck och långvarig exkludering. Många fler kommer att fly när konsekvenserna av miljöförstöring och klimatförändringar förstör levnadsmöjligheterna i deras hemtrakter. För att förebygga en ännu större kris måste världen enas och hitta varaktiga lösningar för att adressera de bakomliggande orsakerna till att människor flyr sina hem och för att stödja samhällen som tar emot många flyktingar och migranter. Initiativ som motverkar konflikter och förbered samhällen för olika typer av katastrofer kan rädda många liv och avsevärt minska riskerna för stora flyktingströmmar. Trots detta är sådana initiativ kraftigt underfinansierade.

På plats i drygt 170 länder arbetar UNDP med att stödja samhällen i deras arbete att bekämpa och förhindra de bakomliggande orsakerna som driver människor på flykt. Det handlar om att bygga stabila samhällen och att skapa ekonomiska möjligheter på platser där befolkningen inte annars ser möjligheter att försörja sig själva eller sin familj i framtiden. Läs vidare och ta reda på hur vi arbetar proaktivt i några av de länder som många flyktingar kommer ifrån.

Syrien

Utöver de fruktansvärda humanitära konsekvenserna för Syriens befolkning har sex år av konflikt i landet även haft en katastrofal effekt på Syriens ekonomi. Interna handelsmarknader har kollapsat, inflationen skenar och valutan tappar i värde. Brist på pengar och arbetstillfällen är en stor utmaning för de flesta av de 6,5 miljoner internflyktingarna i Syrien – cirka 45 % av den totala befolkningen – likväl som för många värdsamhällen i landet.

I slutet av 2015 levde hela 82,5 % av Syriens befolkning i fattigdom och mer än hälften av landets arbetsföra befolkning gick utan jobb. Många av de som har tvingats fly har använt sina besparingar och tvingas nu överleva genom metoder som på sikt kan medföra ytterligare skador, som till exempel att sälja av sina tillgångar eller minska mängden mat i varje måltid. De senaste mätningarna visar att sedan början av konflikten har Syrien gått tillbaka ungefär 35 år när det kommer till mänsklig utveckling.

Mellan 2014 och 2016 har 4,5 miljoner syrier i samtliga delar av landet nåtts av UNDP:s program. Genom bland annat riktade tidiga återhämtningsprojekt och ansträngningar för att återskapa försörjningsmöjligheter har UNDP arbetat tillsammans med över 150 lokala icke-statliga- och religiösa aktörer. UNDP hjälper drabbade samhällen att återuppbygga infrastruktur och grundläggande samhällsservice. Under 2015 skapades 44,000 så kallade akuta anställningar för både internflyktingar och värdsamhällen i arbetet med att avlägsna avfall och skräp samt att reparera infrastruktur som till exempel vattenledningar i Aleppo. Genom att erbjuda start-bidrag, yrkesutbildning, arbetsförmedling, utveckling av värdekedjor och återuppbyggnaden av lokala marknader återupplivade vi under samma år drygt 1,500 lokala företag. 

Afghanistan

Afghanistan är hem åt fler än 1,3 miljoner flyktingar och internflyktingar, samtidigt som 2,7 miljoner människor flydde landet enbart under år 2015 – en siffra som endast är högre i Syrien. Under de senaste elva åren har UNDP påbörjat nära 4,000 projekt för att bidra till en hållbar utveckling i Afghanistan, projekt som har nått ungefär 25 miljoner av landets invånare.

Ett av UNDP:s 600 transportprojekt med syfte att främja ekonomisk tillväxt på Afghanistans landsbygd är en enkel gångbro som har gjort att fler pojkar och flickor börjar grundskolan. Genom att se till att byns barn kan undvika den trafikerade huvudvägen har projektet ökat barnens säkerhet på deras väg till och från skolan. 

UNDP i DR Kongo. Foto: UNDP/Aude Rossignol

Demokratiska Republiken Kongo

Omkring en halv miljon flyktingar har lämnat våldet och konflikten i den Demokratiska Republiken Kongo (DRC) och ytterligare 1,7 miljoner är kvar i landet som internflyktingar. UNDP:s målsättning är att s ytterligare främja en hållbar utveckling i landet så att det inte längre är nödvändigt att lämna det. Det gör vi genom att bygga upp starka institutioner, främja jämställdhet mellan könen och genom att skapa ekonomiska möjligheter i eftersatta samhällen där befolkningen annars har svårt att se en framtid för sig själva och sina barn.

Alice och Mado (på bilden), som flydde våldet i sin hemby tillsammans med sina fem barn, lär sig nu att bygga och sälja spisar. Fler än 750 kvinnor i den instabila nordöstra regionen Ituri har startat jordbrukskooperativ och små affärsverksamheter med hjälp av UNDP:s program ”Peace is the way of Progress” som syftar till att stabilisera och utveckla regionen.

Centralafrikanska Republiken

Det sekteristiska våldet som bröt ut i den Centralafrikanska Republiken i mars 2013 har drivit nästan en miljon människor ifrån sina hem. Mer än hälften av landets befolkning, omkring 2,5 miljoner människor, är i desperat behov av humanitär hjälp och cirka 60 % av landets befolkning lever i fattigdom. I Centralafrikanska Republiken prioriterar UNDP bland annat arbetet med att främja social sammanhållning och samhällens motståndskraft, ge stöd för återintegrering av före detta soldater i samhället, att bekämpa social och ekonomisk osäkerhet och att koordinera biståndsinsatser. Tillsammans med MINUSCA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic) har UNDP gett jobb och inkomstmöjligheter åt 500 unga före detta soldater i arbetet med att bygga ett ungdoms- och kulturcenter. Det här infrastrukturprojektet skapar även arbetstillfällen och andra positiva effekter för värdsamhället som kommer att ansvara för att driva centret när det står klart.  

Motståndskraft och förebyggande

Att skydda miljön, skapa jobb och ge unga människor möjligheter att delta i politik och samhällsutveckling är några av de områden som omgående måste prioriteras högre om vi ska kunna undvika en än större migrationskris. Vi måste bygga fredliga och inkluderande samhällen. Vi måste arbeta med nationella och lokala grupper för att stärka säkerhet och skapa möjligheter att driva på hållbar utveckling. Vi måste investera mer i utveckling, förebyggande av konflikter och global solidaritet.

Samtidigt som världens ledare just nu diskuterar lösningar relaterade till det stora antalet flyktingar runtom i världen måste vi påminna oss själva om att långvariga lösningar kräver att vi också riktar vårt arbete mot de bakomliggande orsakerna till att människor flyr.