Livet längs indiens kust: en skör balans mellan människor och djur

2017-feb-17

De Globala målen 12 (hållbar produktion och konsumption och 14 (hav och marina resurser) är nära sammanlänkade, inte minst i kustområden. Foto: UNDP

Det är kanske inte rollen man förväntar sig att en fiskare ska ha. Men Suhas är en del av en växande grupp fiskare i Sindhudurg, på Indiens västkust, som tar ansvar för att bevara utrotningshotade sköldpaddor och andra arter. För Suhas och hans kollegor är biologisk mångfald inte bara en abstraktion; de är helt beroende av den. Av de 63 miljoner människor som lever längs Indiens kust lever de flesta  av just kusten på olika sätt, med arbeten inom fiskeindustrin, turistnäringen och andra områden. Att skydda den biologiska mångfalden som håller ekosystem i balans är helt livsavgörande här.

Men balansen är allvarligt hotad i Sidhuburg, som är ett av de 11 mest ekologiskt utsatta livsmiljöerna i landet. Hotet beror till stor del på destruktiva fiskemetoder.

IndiafishSuhas Toraskar, en av de som arbetar för att skydda Olive Ridley-sköldpaddornas häckningsplatser. Foto: UNDP

 

Globalt sett äter människor fyra gånger så mycket fisk idag som de gjorde 1950, och fiskeindustrin har svårt att hålla jämna steg med konsumtionen. Indien är den näst största producenten av fisk i världen, och fångar 2-3 gånger mer fisk än haven på sikt kan reproducera. Med denna takt förväntas fiskfångsten i tropiska områden minska med 40 procent fram till år 2050, vilket äventyrar både matförsörjning och inkomst för miljontals människor.

Indiafish2Fiskemetoderna har förbättrats och bifångsten minskat i Sindhudurg. Foto: UNDP

 

Men hotet minskar och det kan vändas, delvis tack vare UNDP:s samarbete med indiska miljöministeriet och det regionala styret i Maharashtra, den stat där området är beläget. Partnerskapet stöds av den globala miljöfonden. Projektet bidrar till att skydda det marina livet, och bidrar till att fiskesamhällen kan skapa sätt att försörja sig som inte äventyrar välfärden för dem själva eller deras barn framöver.

I praktiken innebär det bland annat att minska "bifångsten" (antalet oönskad fisk som fångas), och använda grovmaskiga nät i trålare som bidrar till att skydda den biologiska mångfalden.

Ett tecken på framsteg är det faktum att antalet häckningsplatser för sköldpaddor som skyddas av bybor har femdubblats på bara två år. Även i turistindustrin gynnas av arbetet. Snorklings-guider har utbildats för att hjälpa turister att utforska havet i miljövänliga sätt, och det innebär större inkomster för framförallt ungdomar som arbetar inom turistnäringen.

Både människor och djur i Maharashtra har fått en tryggare livsmiljö tack vare stödet från UNDP. Gemensamma åtgärder av myndigheter, organisationer och lokalbefolkningen i kustområden är avgörande för att skydda den biologiska mångfalden där.