​Finlands regering och FN kallar till konferens som svar på Syrienkrisen. På agendan: att rädda liv, stärka flyktingars skydd och bygga motståndskraft

2017-jan-17

Foto: FN / Amanda Voisard

Helsingfors – Den 23 och 24 januari kommer den finska regeringen att samla en rad viktiga aktörer inom humanitär hjälp och utvecklingsfrågor i Helsingfors för att lansera en plan för den utdragna krisen i Syrien och dess grannländer, som nu är inne på sitt sjätte år.

Helsinki Conference on Supporting Syrians and the Region samlas företrädare för regeringar i regionen, FN-organ, internationella finansiella institutioner, representanter för internationella och nationella icke-statliga organisationer och privata aktörer. Konferensen kommer att fokusera på de viktigaste humanitära prioriteringarna i Syrien, där över 13,5 miljoner människor är i akut behov av humanitärt bistånd; stärka skyddet för de 4,8 miljoner flyktingar som nu befinner sig i Syriens grannländer; och bygga motståndskraft inne i Syrien samt för miljontals utsatta människor i grannländerna.

Konferensen kommer att

  • Ge en översikt över de viktigaste humanitära prioriteringarna för Syrien i 2017, som koordineras av FN:s samordningskontor för humanitära frågor (OCHA),
  • Lansera den regionala planen Regional Refugee and Resilience Plan för 2017 och 2018, som koordineras av FN:s flyktingorgan (UNHCR) och FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

Företrädare från Finland är bland andra premiärminister Juha Sipilä; Utrikeshandels- och Utvecklingsminister Kai Mykkänen och Utrikesminister Timo Soini. Från FN deltar bland andra Stephen O'Brien, Under Secretary General för humanitära frågor och katastrofhjälpsamordnare, OCHA, Filippo Grandi, UNDHCR och Helen Clark, administratör för UNDP.

För media

Media som önskar bevaka Helsingforskonferensen måste få ackreditering i förväg. Se http://www.helsinki2017.org/media-registration. Registreringen stänger den 18 januari 2017.

En presskonferens kommer att hållas den 24 januari 12:00 till 12:30.

Media som vill schemalägga intervjuer med nyckelaktörer kan kontakta Mari Lankinen, mari.lankinen@formin.fi, 358 40 7431887

För sido-events, vänligen kontakta: Minna Saarnivaara, minna.saarnivaara@felm.org, + 358-50-5178396

För mer information

OCHA

I Amman: David Swanson: swanson@un.org; + 962-791-417-882. I Genève: Jens Laerke: laerke@un.org; +41 (0) 79 472 9750. I New York: Russell Geekie: geekie@un.org; +1 917 331 0393

UNHCR

I Genève: Matthew Saltmarsh: saltmars@unhcr.org; +41 79 217 3140. I Amman: Scott Craig: craigs@unhcr.org; +962 7 9276 0640

UNDP

I Finland: Anja Karppinen: anja.karppinen@undp.org; +358 4457 50 368

Contact information

Click / tap here to add contact info