UNDP och Sverige

Sverige är ett av UNDP:s viktigaste givarländer. Partnerskapet mellan UNDP och länder som Sverige lägger grunden för ett strategiskt och långsiktigt arbete för att uppnå vårt gemensamma mål - ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, där ingen lämnas på efterkälken. 

Brightcove service is not available

Gemensamma prioriteringar

UNDP-JPOSC-Flag-Sweden.svg

Sverige har utsetts till Champion för UNDP, och det bygger på ett långvarigt partnerskap. Sverige har stöttat UNDP från första början, och vårt arbete är och har legat helt i linje med Sveriges intressen och prioriteringar. Liksom UNDP har Sverige en lång historia av att arbeta för fattigdomsbekämpning, främja demokratiska styrelseskick och stärka kvinnor. På senare tid har klimatfrågan växt fram som en utvecklingsutmaning, något som Sverige uppmärksammat i flera internationella fora och som UNDP arbetar med på lokal nivå, bland annat med projekt för hållbar energiförsörjning och ökad motståndskraft mot extremväder. Den här gemensamma värdegrunden är en stabil bas för fortsatt samarbete.

Sveriges stöd till UNDP

UNDP är beroende av frivilliga bidrag från medlemsstater. Ett starkt och förutsägbart kärnstöd är viktigt för att UNDP ska kunna leverera förbättrade levnadsvillkor för de allra fattigaste, upprätthålla organisationen och svara snabbt och effektivt på kriser.

Sverige är en oerhört viktig givare som konsekvent har stötta organisationens arbete. Nedan redogörs Sveriges stöd till UNDP från 2011-2015, i miljoner dollar. "Kärnstöd" kallas de bidrag som organisationen kan använda på det sätt den själv bedömer är bäst; "öronmärkt stöd" är sådant som ska gå till ett bestämt område, exempelvis jämställdhetsarbete. 

 

  2011 2012 2013 2014 2015

 

Kärnstöd, miljoner dollar:

 

 104.8 

 

 103.4 

 

 84.6

 

 72.9

 

 58.6 

 

Öronmärkt stöd, miljoner dollar:

 

 76.6 

 

 116.8 

 

 103.4 

 

 84.5 

 

 71.2

 

Totalt:

 

 181.4

 

 220.2

 

 188

 

 157.4

 

 129.8

 

Sverigefinansierade projekt världen över (2015)

Relaterade nyheter från våra kontor

  • Dec 8, 2015 - Sweden contributes $4 million to help stabilize newly liberated areas in Iraq. The contribution, provided to UNDP’s Funding Facility for Immediate Stabilization (FFIS), will help thousands of people as they try to restart their lives in areas which have been retaken from the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL).Mer 

  • Dec 7, 2015 - As part of their on-going support to recovery efforts in the Gaza Strip, the Government of Sweden and UNDP’s Programme of Assistance to the Palestinian People signed a USD 2.5 million (SEK22,135,000) contribution agreement to fund cash assistance packages for displaced non-refugee Palestinians in the Gaza Strip. Mer 

  • 3 Sep, 2015 - The Swedish Government announced its continued commitment to the United Nations Development Programme by making a 2015 core contribution of $58.6m, or 495m Swedish Kroner, to help UNDP support the implementation of the Sustainable Development Goals and fulfill its coordination role for the UN system.Mer 

  • May 18, 2015 - In the presence of State Secretary of Sweden, Ulrika Modéer, the Consul General of Sweden, Ann-Sofie Nilsson, and UNDP Special Representative of the Administrator, Frode Mauring, signed a USD 3.6 million agreement (SEK 30 million) to support the resilience of Palestinians residing in Area C and East Jerusalem. Mer 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt