UNDP

Om oss

United Nations Development Programme


Vilka är vi?
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta länder att nå Globala målen till år 2030.

Vi hjälper länder att förebygga kriser och konflikter, stärka demokratiska institutioner och bygga partnerskap för en hållbar utveckling där ingen människa lämnas utanför.


UNDP i Sverige
UNDP i Sverige arbetar för att stärka partnerskapet mellan Sverige och UNDP, samt öka människors kunskap och engagemang för FN:s arbete och Globala målen för hållbar utveckling. Du kan läsa mer om Globala målen på: www.globalamålen.se

Läs mer om vårt arbete och våra resultat!

             

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt