UNDP

Om oss

Om UNDP

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta länder att nå Globala målen till år 2030. Vi hjälper länder att förebygga kriser och konflikter, stärka demokratiska institutioner och bygga partnerskap för en hållbar utveckling där ingen människa lämnas utanför.

UNDP:s strategiska plan sätter riktningen för organisationens arbete år 2018-2021.

UNDP:s fokusområden
År 2015 antog världens ledare Agenda 2030 och 17 globala mål för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. UNDP stöttar länders genomförande av målen och bistår den globala samordningen för att agendan ska bli verklighet till år 2030. För att hjälpa länder att implementera målen arbetar UNDP med tre fokusområden:


UNDP i Sverige

UNDP i Sverige arbetar för att stärka partnerskapet mellan Sverige och UNDP, samt öka människors kunskap och engagemang för FN:s arbete och Globala målen för hållbar utveckling. På vår hemsida för Globala målen kan du lära dig mer om målen: www.globalamålen.se.
 

UNDP:s arbete och resultat
UNDP driver över 10.000 projekt för att utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar och minska ojämlikhet och orättvisa runt om i världen. På open.undp.org kan du utforska hur vi, med hjälp av våra partners, jobbar dag för dag för att göra detta till en verklighet.


UNDP:s resultat (2014-2017):

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt