UNDP Sverige

Nyhetsarkiv

Senaste nytt


Sverige ger flerårigt stöd till UNDP:s arbete i Demokratiska republiken Kongo

Sveriges finansiering kommer att stödja implementeringen av UNDP:s nya landprogram 2020–2024 i Demokratiska republiken Kongo. Programmet kommer att stötta viktiga insatser inom samhällsstyrning,…  


FN:s utvecklingsprogram mobiliserar innovatörer för att rädda världshaven

På Världshavsdagen 8 juni firar FN:s utvecklingsprogram de första vinnarna i UNDP:s ‘Ocean Innovation Challenge’ (OIC) och belyser havens tillstånd samt arbetet för att öka skyddet av hav och…  


UNDP och HEART 17 lanserar plattform som förenar ungdomar, artister och företag i gemensamt krafttag för hållbar utveckling

Ett nytt globalt initiativ, HEART 17, lanseras idag i samarbete med UNDP för att samla unga människor, såväl som kreativa aktörer och den privata sektorn, för att bekämpa fattigdom, ojämlikhet och…  


UNDP Sverige lanserar nytt kunskapsspel om Globala målen

Nu lanserar UNDP Sverige Målkompassen - spelet som höjer kunskapsnivån om Globala målen och ger handfasta tips på hur vi alla kan börja leva mer hållbart.  


UNDP efterlyser tillfällig basinkomst för världens fattigaste kvinnor

Ökad fattigdom och ojämlikhet mellan könen, till följd av COVID-19-pandemin, kan förhindras med hjälp av en tillfällig basinkomst för hundratals miljoner kvinnor i världens utvecklingsländer. Det…  


UNDP i partnerskap med Norrsken Foundation för att stödja världens mest lovande impact-startups

UNDP ingår ett partnerskap med Norrsken Foundation i lanseringen av Norrsken Impact Accelerator – ett globalt acceleratorprogram för att stötta startups med potential att lösa vår tids största…  


Världens största opinionsundersökning om klimatförändringar: en majoritet av människor kräver omfattande klimatåtgärder

UNDP:s "Peoples’ Climate Vote" återspeglar över hälften av världens befolkning efter resultat som analyserats av Oxfords universitet. Sextiofyra procent anser att klimatförändringarna är en global…  


Sverige förnyar partnerskap med UNDP för att stötta utsatta irakier

Sida och UNDP har undertecknat ett treårigt avtal om 140 miljoner kronor (16,4 miljoner dollar) för att fortsätta stödja utsatta samhällen i Irak.  FN-familjen i Sverige uppmärksammar FN:s 75 års jubileum

Sex FN-relaterade organisationer i Sverige uppmärksammar FN:s 75 års jubileum och FN-dagen den 24 oktober med ett gemensamt kortfilmsprojekt i sociala medier.  

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt