UNDP Sverige

Nyhetsarkiv

Artiklar


Gillar du att skriva om utvecklingsfrågor?

Just nu söker vi en konsult som vill hjälpa oss uppdatera och anpassa innehållet i vår publikation Blir Världen Bättre?  


UNDP lanserar 'Ocean Innovation Challenge'

I syfte att påskynda framstegen inom Mål 14 och finna nya sätt att rädda haven lanserar nu UNDP tävlingen ’Ocean Innovation Challenge’  


Svenskar inom FN – intervju med Ulrika Modéer

Ulrika Modéer är just nu en av de högst placerade svenskar inom FN. FN-Förbundet intervjuar henne om sin bakgrund och arbete inom biståndssektorn och utrikesförvaltningen.  


Näringslivet måste öka takten för att bidra till Globala målen

Globala målen utgör en enorm affärsmöjlighet och många företag går i täten för omställning i linje med målen, men nu måste näringslivet ställa om-  


Skärpt fokus inom FN på klimat-relaterade säkerhetsrisker

FN satsar alltmer på att bromsa klimatkrisen och stärka motståndskraften mot klimathoten som redan nu drabbar de fattigaste allra hårdast. Ulrika Modeer, UNDP, skriver om vikten av en helhetssyn med…  


Ulrika Modéer - uppdrag att göra världen bättre

Hur går arbetet med Globala målen? Vad gör FN? Och hur bidrar UNDP till hållbar utveckling? Ulrika Modéer är assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och…  


Månadens världsförbättrare

Månadens världsförbättrare i december är UNDP:s informatörsnätverk, som består av drivna unga människor som vill förändra världen till det bättre. Genom föreläsningar, presentationer och workshops…  


Klimatmötet i Katowice

Resultaten av FN:s klimatmöte i Katowice - en stor prestation, men det finns fortfarande mycket kvar att göra! När förhandlingarna på FN:s klimatmöte i Katowice (COP24) avslutades på söndagsmorgonen,…  


Rättigheter kan raseras snabbare än vi anar

När pressfriheten, organisationsfriheten och rättsstaten hotas kan vi peka på principer och dokument som världens länder har förbundit sig att följa. Därför är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga…  


Seminarium om FN-reform med Ulrika Modéer

FN-systemet genomgår den största reformen på 20 år, med förändringar som kommer innebära ett paradigmskifte i det internationella utvecklingssamarbetet. Samtidigt är det svenska inflytandet inom FN är…  

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt