UNDP Sverige

Nyhetsarkiv

Artiklar


Vill du hjälpa oss att göra en kort film som kan ge hopp och skapa engagemang hos unga?

UNDP Sverige söker anbud från kvalificerade företag för att göra en kort film med det huvudsakliga syftet att sprida hopp och ge inspiration till unga.  


Unga miljökämpar uppmanas bli digitala ”Young Environmental Journalists”

Naturvårdsverket, UNDP och FN:s volontärprogram (UNV) lanserar tillsammans den andra fasen av ”Young Environmental Journalists” - ett program som syftar till att belysa gruvindustrins effekter på…  


Ekonomisk kris hotar världens mest utsatta

Efter årtionden av framsteg ökar åter hungern, fattigdomen och ojämlikheten i världen, enligt en ny rapport från FN. Coronakrisen försvårar arbetet för en bättre värld samtidigt som FN-arbetet hotas…  


Vill du hjälpa oss utveckla Globalamålen.se?

UNDP Sverige söker anbud från kvalificerade företag för att tillhandahålla webbutveckling och grafiska design av globalamålen.se.  


Gillar du att skriva om utvecklingsfrågor?

Just nu söker vi en konsult som vill hjälpa oss uppdatera och anpassa innehållet i vår publikation Blir Världen Bättre?  


UNDP lanserar 'Ocean Innovation Challenge'

I syfte att påskynda framstegen inom Mål 14 och finna nya sätt att rädda haven lanserar nu UNDP tävlingen ’Ocean Innovation Challenge’  


Svenskar inom FN – intervju med Ulrika Modéer

Ulrika Modéer är just nu en av de högst placerade svenskar inom FN. FN-Förbundet intervjuar henne om sin bakgrund och arbete inom biståndssektorn och utrikesförvaltningen.  


Näringslivet måste öka takten för att bidra till Globala målen

Globala målen utgör en enorm affärsmöjlighet och många företag går i täten för omställning i linje med målen, men nu måste näringslivet ställa om-  


Skärpt fokus inom FN på klimat-relaterade säkerhetsrisker

FN satsar alltmer på att bromsa klimatkrisen och stärka motståndskraften mot klimathoten som redan nu drabbar de fattigaste allra hårdast. Ulrika Modeer, UNDP, skriver om vikten av en helhetssyn med…  


Ulrika Modéer - uppdrag att göra världen bättre

Hur går arbetet med Globala målen? Vad gör FN? Och hur bidrar UNDP till hållbar utveckling? Ulrika Modéer är assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och…  

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt