Teknologi har transformerat vår värld i grunden och skapat nya förutsättningar för hållbar utveckling. Internet, artificiell intelligens och maskininlärning har gjort många människors liv enklare. Samtidigt medför ny teknologin en risk att klyftor skapas mellan de som har tillgång till den och de som inte har det.

Teknologiska innovationer möjliggör nya sätt att angripa komplexa frågor och lösa problem för människor och planeten som för någon generation sedan tycktes omöjligt. Idag lämnas dock många människor utanför på grund av höga kostnader och begränsad räckvidd för tjänster såsom internet och elektricitet. För att minska de teknologiska klyftorna arbetar UNDP med regeringar, civilsamhället och näringslivet för att ge grupper med ingen eller begränsad ökad tillgång till ny teknologi och information.

Achim Steiner, chef för UNDP, påpekar vikten av att inte lämna någon utanför den teknologiska utvecklingen och säger att politiska förslag och företags val måste grunda sig i en vilja att minska fattigdom och ojämlikhet.

Vi på UNDP arbetar för att främja innovationer som inkluderar fattiga och marginaliserade grupper i syfte att inte lämna någon utanför i den teknologiska revolutionen. Här kan du lära dig hur!

UNDP Runtom i världen