Fattigdom handlar inte bara om ekonomiska tillgångar utan också människors frihet, trygghet och makt över sina egna liv. UNDP:s arbete omfattar flera dimensioner av fattigdom och med hjälp av Multidimensional Poverty Index skapar vi kunskap och förutsättningar för att minska ojämlikheter och ge alla människor möjlighet till ett värdigt liv.

Fattigdom handlar om mer än att bara leva på mindre än 1,90 dollar om dagen och att inte ha mat för dagen. Fattigdom består av flera dimensioner och måste förstås baserat på flera faktorer än inkomst. Tillgång till sjukvård, rent vatten och möjlighet till utbildning är några av de faktorer som räknas in i multidimensionell fattigdom.

Idag lever 1,3 miljarder människor i multidimensionell fattigdom och av dessa är hälften under 18 år, enligt Multidimensional Poverty Index som utvecklats av UNDP. Indexet täcker 105 länder och undersöker hur människor upplever fattigdom inom tre områden: hälsa, utbildning och levnadsstandard. 

Globala målens ledord är att ingen ska lämnas utanför i utvecklingen (Leave No One Behind), och med hjälp av Multidimensional Poverty Index kan vi lättare förstå och motverka de faktorer som skapar fattigdom och säkerställa en jämlik och rättvis värld.

Lär dig mer om Multidimensional Poverty Index och ta del av statistik från 105 länder här!

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt