Förenta Nationerna, FN, fyller 75 år under 2020. Inför FN-dagen den 24 oktober presenterar sex FN-relaterade organisationer i Sverige ett kortfilmsprojekt i sociala medier som låter åtta kända och okända svenskar med uppdrag i FN ge sin syn på världsorganisationen.

Ulrika Modéer, Jan Eliasson och Åsa Regnér är tre av FN-svenskarna som från den 20 oktober syns i organisationernas sociala medier. I fyra filmer berättar de om framgångar under FN:s 75-åriga historia och framtida utmaningar i de kommande 75 åren. Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om FN:s arbete och att understryka att världen även i framtiden behöver en gemensam samlingsplats och aktör som kan driva på och övervaka den globala utvecklingen.

80 000 svenskar har tjänstgjort i FN genom åren – från generalsekreterare Dag Hammarskjöld under 50- och 60-talet till de många hundra personer som i dag arbetar i FN:s humanitära, människorätts- och fredsfrämjande insatser och utvecklingssamarbete.

Organisationerna som står bakom projektet är UNDP, Svenska FN-förbundet, Svenska Unescorådet, UN Women Sverige, Unicef Sverige och UNHCR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt