Minister Peter Eriksson och vår högste chef Achim Steiner uttrycker en gemensam en vision för en mer hållbar värld, och hur vårt partnerskap stärker demokratisk styrning, rättsäkerhet, mänskliga rättigheter, insatser för klimatet och mycket mer.

 

Mot slutet av året anordnades en kommunikationskampanj i sociala medier för att synliggöra partnerskapet mellan Sverige och UNDP och resultat för människor och planet som möjliggjorts genom samarbetet.

I en tid av många sammankopplade och komplexa utmaningar som inte känner några nationella gränser, är Sverige är en förkämpe för multilateralism - att länder arbetar tillsammans - och visar starkt ledarskap för en mer hållbar, inkluderande och fredlig värld.

Kampanjen lyfter över 30 projekt världen över som möjliggjorts genom svenskt stöd, bland annat för att skapa fredliga och hållbara samhällen, stärka demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet samt bekämpa klimatförändringar och fattigdom.

Lär dig mer om Sveriges och UNDPs samarbete genom att söka på #PartersAtCore och #SwedenUNDP på sociala medier och se kortfilmer på olika teman på vår YouTube-kanal.

 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt