Foto: UNDP Kenya/Nicholas Wilson.


Stockholm
– Naturvårdsverket, FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och FN:s volontärprogram (UNV) lanserar tillsammans den andra fasen av ”Young Environmental Journalists” - ett program som syftar till att belysa gruvindustrins effekter på miljö och mänskliga rättigheter i Colombia, Kenya, Mongoliet och Mozambique.

Initiativ ger unga vuxna i åldrarna 18–31 möjligheten att ha en röst inom beslutsfattande kring förvaltning och användning av mineralresurser samt att öka medvetenheten om gruvindustrins utmaningar.

Sammanlagt 70 utvalda ”Young Environmental Journalists” kommer erbjudas möjligheten att arbeta med Environmental Governance Programme (EGP), ett program som leds av Naturvårdsverket och FN:s utvecklingsprogram, för att ta fram inspirerande framgångssagor samt bygga ett starkt nätverk av unga journalister och miljö- och människorättsförsvarare.

De bästa berättelserna och intervjuerna från programmet kommer att publiceras av Inter Press Service (IPS) och andra mediaföretag i de fyra programländerna, inklusive i kenyanska Daily Reporter och In Depth News (IDN). Berättelserna kommer även att delas via FN, FN:s utvecklingsprogram, EGP:s hemsida och Naturvårdsverkets hemsida.

Gruvsektorn är en bidragande faktor till förlust av biologisk mångfald och ekosystem i många utvecklingsländer. Industrin kan hota hela ekosystem och sätter stor press på redan utrotningshotat djurliv samt ökar risken för zoonotiska sjukdomar som exempelvis COVID-19. Föroreningar i samband med gruvdrift är även en stor källa till miljöförstöring och hälsoproblem.

ANSÖK NU!

KRITERIER:

  • För att delta i programmet måste du vara mellan 18 och 31 år och registrera dig via FN:s volontärplattform.
  • Du måste tala flytande engelska och minst ett av de lokala språken i Colombia, Kenya, Mongoliet och Mozambique.
  • Ansökningsprocessen är öppen för alla, oavsett medborgarskap. Demonstrerad erfarenhet eller kunskap om miljö- eller rättighetsfrågor är en fördel.
  • Allt arbete kommer att utföras online, inget resande kommer att krävas för de utvalda volontärerna.


PROCESSEN:

Sjuttio utvalda kandidater kommer genom FN:s digitala volontärservice ta del av en digital kurs, UNITAR:s kurs om miljöövervakning inom gruvsektorn, samt delta i en serie webinarier tillsammans med journalister och experter mellan augusti och november 2020.
 

KOMMENTARER FRÅN TIDIGARE DELTAGARE:

Nancy Wawasi (24 år) från Mombasa, Kenya, var en av deltagarna i 2019 års upplaga:  ”Jag brinner för journalism eftersom jag kan påverka och beröra miljoner liv bara genom att göra det jag älskar”.

Maria Fernanda Cruz Aguilar
(20 år) anslöt sig till programet via Medellin, Colombia: ”Jag vill visa resten av världen de fantastiska berättelser vi har här om styrka, mod och motståndskraft, eftersom jag älskar mitt land och dess människor”.

För Zacarias Filipe Chicuio (25 år), från Búzi, Sofala Provinsen, Mozambique, som deltog i programmet var det ”den första chansen jag haft för att utveckla mina färdigheter inom grupparbeten och visa intresse för frågor som jag alltid förväntat mig arbeta med”.
 

Läs mer om programmet och kraven på volontärer i Colombia, Kenya, Mongoliet och Mozambique här: https://www.onlinevolunteering.org/en/environmental-governance-programme-egp

De digitala volontärer som avslutar de obligatoriska onlinekurserna och deltar i alla virtuella möten kommer att erhålla ett certifikat from FN:s volontärprogram, FN:s utvecklingsprogram och Naturvårdsverket. De kommer även att motta ett certifikat från UN Institut for Training and Research (UNITAR).

 

Kontakt:

Sangita Khadka, Kommunikationsspecialist, UNDP: sangita.khadka@undp.org

Amina Said,  Kommunikationsspecialist, United Nations Volunteers: amina.said@unv.org


Icon of SDG 09 Icon of SDG 12 Icon of SDG 13

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt