Nu lanserar UNDP Sverige Målkompassen - spelet som höjer kunskapsnivån om Globala målen och ger handfasta tips på hur vi alla kan börja leva mer hållbart. Syftet med Målkompassen är att tillgängliggöra den statistik som FN årligen tar fram för Globala målen och öka kunskapsnivån om det globala arbetet för hållbar utveckling.

Vi står inför stora utmaningar i omställningen till ett hållbart samhälle och Globala målen förenar världens länder i en gemensam handlingsplan. Nu behöver vi behöver snabba och hållbara lösningar för att uppnå Globala målen till år 2030. Alla behövs i förändringsprocessen - och förändring börjar med kunskap.

Målkompassen bidrar till att höja kunskapsnivån om Globala målen, samt inspirerar och ger handfasta tips på hur vi alla kan börja leva mer hållbart. Spelet vänder sig till alla som vill lära sig mer om Globala målen och det globala arbetet för hållbar utveckling. Genom spelets gång klarar användaren av nya utmaningar, ökar sin förståelse för Globala målens betydelsen och samlar på sig tips för hur vi alla kan vara med och bidra till en mer hållbar framtid.

Syftet med Målkompassen är att tillgängliggöra den statistik som FN årligen tar fram för Globala målen. Genom att presentera statistiken i ett interaktivt spel blir innehållet mer engagerande och lättillgängligt. På så sätt kan fler ta del av informationen och lära sig mer om det globala arbetet för att uppnå Globala målen och Agenda 2030.

Spelet är framtaget av UNDP Sverige med stöd av Sida.

Är du redo att testa din målkompass? Klicka här för att spela nu! 

 

Icon of SDG 0

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt