Skådespelaren och UNDPs Goodwill-ambassadör Nikolaj Coster Waldau vid bränd regnskog i Peru. (Foto av Leonardo Fernandez / Getty Images för UNDP)


Game of Thrones-stjärnan och Goodwill ambassadör för UNDP Nikolaj Coster-Waldau har just återvänt från en faktasökande resa till Peru. Där tog han sig djupt in i Amazonas regnskog tillsammans med UNDP för att gå till botten med orsakerna till - och effekterna av - skogsbränderna. Hans resa gav även insikt i effekterna av klimatförändringar och dess inverkan på de svåråtkomliga samhällen som lever och bor i Amazonas.

"När jag såg bilderna av Amazonas i brand kände jag mig, som alla andra, chockad, maktlös och arg. Jag kunde inte förstå det,” sa Coster-Waldau. "Därför ville jag komma till Peru och ta reda på orsakerna till varför Amazonas står i brand."

Vad Coster-Waldau upptäckte under sin resa var att avskogningen som skett i den peruanska delen av Amazonas, det område bränderna tillskrivs, kan kopplas samman med de ekonomiska och sociala ojämlikheter som de samhällen som lever i denna region står inför.

Ursprungsbefolkningar och lokala samhällen har en nyckelroll för att skydda Amazonas regnskog. Regnskogen täcker mer än 60 procent av Peru och är avgörande för vår planet eftersom den omfattar cirka 20 procent av allt flodvatten på jorden.

I den peruanska delen av Amazonas hotas dock många av dessa lokala samhällen av höga nivåer av fattigdom och ojämlikhet samt saknar tillgång till grundläggande infrastruktur och resurser. De flesta är små jordbruks- eller fiskebyar vars invånare bor utanför skogen och förlitar sig ofta på just avskogning för att odla mat och försörja.

”Vad jag upptäckte när jag reste till Peru är att bränderna i Amazonas och avskogningen är oerhört komplex, och att kärnan i detta är social ojämlikhet", sade Coster-Waldau.

”Jag träffade inhemska samhällen och de förklarade det fruktansvärda dilemma de står inför: De är jordbrukare. De måste odla, inte i syfte att göra mycket vinst på det utan helt enkelt för att försörja sina familjer", säger Coster-Waldau. 

"Dessa samhällen lever ofta i extrem fattigdom och har ett omöjligt val: de är Amazonas skyddare, men de har ofta inget annat val än att skövla delar av regnskogen för att plantera grödor för att kunna överleva.”

"De problem som ursprungsbefolkningen i Amazonas står inför visar inte bara effekterna av klimatförändringar, som har intensifierats under de senaste 20 åren, utan även en av dess största orsaker: ojämlikhet", sade Coster-Waldau.

”Om vi inte tar oss an ojämlikhet på global nivå kommer vi inte att kunna lösa klimatförändringarna. Det är komplicerat, men det finns hopp. Vi har resurserna, vi har tekniken. Vi behöver bara göra det. Vi måste samlas som individer, som samhällen, som nationer. Och om vi gör det kan vi lösa problemet.”

"Utmaningarna inom utveckling är komplexa, och i Peru, hem till den näst största delen av Amazonas regnskog, måste vi sträva efter integrerade lösningar som säkerställer att vi påskyndar framsteg mot ökad jämlikhet för utsatta samhällen samt deras motståndskraft mot klimatförändringar," menar Maria del Carmen Sacasa Representant för UNDP i Peru.

UNDP stöttar beslutsfattare, privat sektor och lokala samhällen i sina ansträngningar för att minska avskogningen och ta itu med klimatförändringar i den peruanska delen av Amazonas. I anslutning till Perus nationella politiska ramverk tar UNDP och partners upp de grundläggande orsakerna till miljöförstöring genom att stödja inkluderande styrning, att tillhandahålla tekniskt utvecklingsstöd för att stimulera hållbar ekonomisk tillväxt och klimatbeständiga försörjningsförhållanden samt genom att underlätta partnerskap mellan flera intressenter för att anpassa offentlig och privat finansiering i stöd för hållbar utveckling.

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt