--- Image caption ---

Ulrika Modéer talade denna vecka på Göteborgs Universitet i samband med utnämnandet till hedersdoktor i ett seminarium på temat Globalt samarbete i en polariserad tid. Tillsammans med en namnkunnig panel diskuterades hur multilateralt samarbete kan stöttas och utvecklas i en tid av polarisering och allt fler autokratiska regimer.

Det var i våras som fakulteten vid samhällsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet utnämnde Ulrika Modéer, tidigare student vid fakulteten, till ny hedersdoktor. 

I motiveringen nämnde fakultetsstyrelsen bland annat hur ”Modéer har en internationell karriär som innebär stora möjligheter att bidra till uppnående av målen på den globala hållbarhetsagendan.”

Ulrika Modéer arbetar som assisterande generalsekreterare och chef för avdelningen för externa relationer och påverkansarbete på FN:s utvecklingsprogram, UNDP. En av hennes viktigaste uppgifter omfattar just att öka engagemanget för att nå Globala målen till år 2030.

”Om det senaste årtiondet handlade om skapandet av Globala målen måste nästa årtionde definieras av deras genomförande. Många länder som skalar upp sina ambitioner vänder sig till UNDP och FN-systemet som helhet för att få stöd i genomförandet av de ambitiösa förändringar som krävs”, sade Modéer i paneldiskussionen under veckans seminarium.

Vidare betonade Modéer vikten av multilateralt och globalt samarbete för att lösa vår tids största utmaningar så som klimatförändringar, ökad ojämlikhet, fattigdom och krig och konflikter. Hon påminde även om hur FN bidragit till förbättringar som många idag ser som självklarheter: ”Från utrotandet av smittkoppor till hantering av flygsäkerhet, handelsvägar och globala livsmedelsstandarder har FN varit den kraft som samlat världens länder och standardiserat mycket som vi lätt tar för givet, så som radio, internationell telefoni och postverksamhet.” 

Ulrika Modéer har en lång erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete, bland annat som tidigare statssekreterare åt Isabella Lövin under förra mandatperioden då hon var vice statsminister samt minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Modéer har även arbetat länge för biståndsorganisationen Diakonia med uppdrag i bland annat Latinamerika. Från Göteborgs Universitet har hon en kandidatexamen i internationella relationer.

I januari 2019 var Ulrika Modéer gäst i Sveriges Radios Lördagsintervju. Hör den här: 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1209390?programid=3071

 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt