Spridning av farlig desinformation och felaktig information hotar nationers svar på pandemin och riskerar ännu fler liv och arbetstillfällen.

 

Stockholm, 10 juni – Regeringar måste intensifiera arbetet och leda kampen mot en ökande ström av falsk och vilseledande information som hotar att förvärra de redan allvarliga effekterna av COVID-19-viruset menar FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

Genom att tillsammans med sina medborgare bygga en relation av förtroende, kan regeringar minska de värsta hoten som skapas genom felaktig information och i sin tur mildra ännu större förluster av liv och arbetstillfällen. UNDP arbetar nära nationella institutioner, såväl som medier och folkrörelser, för att hjälpa till med att bekämpa spridningen av desinformation och felaktig information, till exempel genom att stödja initiativ som använder sociala medier och hemsidor för att sprida korrekt information om COVID-19.

Råden för att hantera COVID-19 förändras snabbt allteftersom den medicinska förståelsen utvecklas. Denna snabba utveckling har, i kombination med den förlamande inverkan som pandemin har på människors liv och arbete, lett till en allmän törst efter information. Sociala medier, informella nyhetskällor och alternativ journalistik har fyllt tomrummet och genom dem sprids rädsla, stigmatisering, diskriminering och förvirring.

”Tsunamin av falska botemedel, narrativ med syndabockar, konspirationsteorier och falska nyheter har översvämmat media i allmänhet och onlineplattformar i synnerhet, har skapat en kaotisk informationsmiljö – som inte bara undergräver folkhälsoåtgärdernas effektivitet utan som även leder till verkligt våld och diskriminering, förvirring, rädsla och utan tvekan till att skada samhällen långsiktigt,” säger chefen för FN:s utvecklingsprogram, Achim Steiner.

”Genom att dra lärdom av vårt arbete med HIV och Ebola, måste vi tillsammans ta avstånd från felaktig information och stigma, förankra våra svar och råd i vetenskap, bevis, mänskliga rättigheter och solidaritet. Många aktörer bär ett ansvar för att motverka felaktig information men vi kommer inte att uppnå verkliga framsteg utan regeringars ledarskap,” tillägger Steiner.

Utmaningen idag är att verktyg för att sprida desinformation och felaktig information bokstavligt talat finns till hands vid våra fingertoppar för alla som vill utnyttja COVID-19 för sin egen agenda, inkluderat myndigheter. Till exempel analyserade forskare vid Bruno Kessler Foundation 112 miljoner offentliga inlägg på sociala medier relaterade till pandemin och fann att 40 procent kom från opålitliga källor och att nästan 42 procent av över 178 miljoner tweets relaterade till COVID-19 var gjorda av bottar. Samtidigt upptäckte Reuters Institute att cirka en tredjedel av sociala medieanvändare har rapporterat falsk eller vilseledande information om viruset, medan forskning från Pew tyder på att människor som får sina nyheter främst via sociala medier är mer benägna att bli utsatta för falskt innehåll.

I Somalia, där några av de mest inflytelserika rösterna är sjeiker och imamer (religiösa ledare), har UNDP gått samman med premiärministerns kontor och departementet för religiösa frågor (Ministry of Endowments and Religious Affairs) för en tredagarskampanj i Mogadishu, ledd av Shekih Ali Dheere och andra seniora personer. Videor och grafik på sociala medier har nått ut till ungefär en miljon människor genom digitala plattformar och används även på TV- och radiokanaler.

UNDP stöder också departementet för religiösa frågor med att ta fram en hemsida som kommer att ge riktlinjer kring säkra sätt att begrava människor som gått bort. Hemsidan kommer även att bidra till att mobilisera religiösa ledare för att donera och leverera produkter såsom masker och tvål och genomföra olika informationsinitiativ. UNDP tog fram den första somaliska hemsidan om COVID-19 och har samarbetat med Somalias största telekomleverantör, Hormuud, för att dela ett meddelande med användbar information om COVID-19, samt en beskrivning till hemsidan, till miljontals telefonanvändare i landet.

I Libanon inledde UNDP, tillsammans med informationsdepartementet, WHO och UNICEF, en nationell kampanj för att motverka spridningen av falsk information och för att stärka regeringens kapacitet för att motverka detta. En hemsida för faktagranskning håller på att utvecklas samt en kampanj för att öka medvetenheten bland allmänheten och uppmuntra människor att stanna upp och tänka till innan de delar information.

I Guinea-Bissau stöttade UNDP och hälsodepartementet framtagandet av en hemsida för faktagranskning (www.nobashecker.org), som hjälper medborgare i Lusophone att få tillgång till pålitlig information om COVID-19. Genom att bygga en bred grupp av faktagranskande journalister, läkare och ekonomer från Guinea-Bissau och runtom i världen syftar hemsidan till att bekämpa desinformation om pandemin genom att tillhandahålla fakta och verifierade nyheter.

Sedan pandemin började har UNDP också samarbetat med UNESCO:s kommunikations- och informationsavdelning, som har publicerat en serie policyöversikter, forskningsdokument och praktiska guider för journalister för att kunna navigera desinformation och främja yttrandefrihet och tillgång till information.

”De bästa vapen som regeringar kan tillämpa nu är transparens, diplomati och samarbete. Regeringar kan föregå med gott exempel och visa hur man använder teknik med integritet. De kan förhandla med stora teknikföretag, marknadsföra nationella kampanjer för digital läskunnighet, stödja insatser för faktagranskning och låta journalister sköta sina jobb. Den investeringen kommer att betala sig många gånger om i form av inkluderande och informerade samhällen och engagerade medborgare,” säger Malin Herwig, chef för UNDP:s Oslo Governance Centre.

”Det finns väldigt lite att vinna för regeringar som döljer information, undertrycker åsikter eller sår splittring kring COVID-19. Inom den omedelbara framtiden kommer detta att leda till överbelastade hälso- och sjukvårdsystem, arga och förvirrade medborgare, överansträngda säkerhetsstyrkor och fördjupade splittringar och ojämlikheter. På långt sikt kommer det att fortsätta att urholka demokratiska värderingar och principer, mänskliga rättigheter och social sammanhållning,” tillägger Herwig.

Nyligen lanserade FN initiativet ”Verified” för att bekämpa det växande problemet med felaktig information samt för att höja volymen och öka räckvidden för pålitlig och korrekt information om COVID-19. Initiativet kommer att ge information på tre teman: vetenskap – för att rädda liv; solidaritet – för att främja lokalt och globalt samarbete; och lösningar – för att förespråka stöd till drabbade befolkningar. Det kommer också att stödja olika återhämtningspaket för att hantera klimatkrisen och adressera grundorsakerna till fattigdom, ojämlikhet och hunger. I samarbete med UNDP, andra FN-organ, FN:s landsteam, influencers, civilsamhället, företag och medieorganisationer kommer initiativet att distribuera pålitligt innehåll och arbeta med sociala medieplattformar för att utrota hat och skadliga påståenden om COVID-19.

 

Kontakt:

Malin Herwig, chef för UNDP:s Oslo Governance Centre

Caroline Åberg, UNDP:s Sverigerepresentant, caroline.aberg@undp.org


Om Oslo Governance Centre:

UNDP:s Oslo Governance Centre (OGC) grundades 2002 och är baserat i Norge. Kontoret arbetar nära UNDP:s centrala och regionala byråer i New York och andra FN-organ, för att stärka och stödja policyutveckling och tillämpa forskning för demokratisk samhällsstyrning och fredsbyggande inom kris-, konflikt- och övergångskontexter. 

 

 

Icon of SDG 03 Icon of SDG 16

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt