Det nya och justerade måttet i UNDP:s årliga rapport redogör för de påfrestningar vi människor utsätter planeten för.

 

Ett alternativt mått över mänsklig utveckling presenteras i 30-årsutgåvan av UNDP:s Human Development Report som för första gången väger in länders koldioxidutsläpp och materiella fotavtryck. Rapporten presenterar ett tydligt vägskäl för världens ledare - vidta djärva åtgärder för att minska det enorma trycket på miljön och naturen, annars kommer mänskliga framsteg att avstanna.

”Människor utövar en aldrig tidigare skådad makt över planeten. I kölvattnet av kriser som Covid-19-pandemin, rekordhöga temperaturer och ökad ojämlikhet är det nu dags att en gång för alla omdefiniera vad vi egentligen menar med utveckling och synliggöra våra koldioxidutsläpp och materiella fotavtryck,” säger Achim Steiner, chef för UNDP.

”Som denna rapport visar har ännu inte ett enda land i världen uppnått en hög grad av mänsklig utveckling utan att samtidigt belasta planeten. Vi kan dock vara den första generationen som vänder denna ohållbara form av utveckling och ställer saker till rätta. Detta kommer att bli nästa steg inom mänsklig utveckling,” menar Steiner.

I den nya rapporten Human Development Report, The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene introduceras ett nytt perspektiv på mänsklig utveckling. Human Development Index (HDI) - måttet för mänsklig utveckling som mäter nationers hälsa, utbildning och levnadsstandard - har justerats för att inkludera ytterligare två element: länders koldioxidutsläpp och dess materiella fotavtryck.

Det nya och justerade måttet, kallat Planetary-Pressures Adjusted HDI (eller PHDI), redogör för de påfrestningar vi människor utsätter planeten för. I och med detta visar sig en ny global bild, som förvisso är mindre rosig men som ger en desto uppriktigare och klarare uppskattning av vad mänsklig utveckling faktiskt innebär om vi tar planetens välbefinnande i beaktande.

Detta nya mått innebär att över 50 länder nu faller ur toppklassen av länder som uppnått mycket hög mänsklig utveckling - nedgångar som återspeglar ländernas beroende av fossila bränslen och deras materiella fotavtryck.

Trots de planetära justeringarna i det nya måttet rör sig länder som Costa Rica, Moldavien och Panama uppåt i indexet med minst 30 placeringar, vilket visar att mänsklig utvecklig är möjligt utan för stora påfrestningar på planeten.

”Human Development Report är en viktig produkt från FN. I en tid då åtgärder krävs gör denna nya generation av utvecklingsrapporter – där större tonvikt läggs vid vår tids ödesfrågor som klimatförändringar och ojämlikheter – att våra ansträngningar kan riktas mot en mer hållbar framtid, säger Stefan Löfven, Sveriges statsminister och medvärd för rapportlanseringen.

Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, tillägger: ”Jag välkomnar detta innovativa tillvägagångssätt från UNDP att inkludera planetära obalanser i årets Human Development Report. Om vi ska uppfylla våra löften inom Agenda 2030 och återbygga bättre och grönare samhällen efter pandemin måste vi främja en utveckling som verkligen är hållbar. Denna nya rapport är ett avgörande bidrag till detta."

Vår enorma påfrestning på planeten är kopplad till hur samhällen fungerar. Ojämlikhet både mellan och inom länder har satt människor och planeten på kollisionskurs, menar Pedro Conceição, chef för UNDP:s Human Development Report Office och huvudförfattare till rapporten.

Rapporten visar hur ojämlikheter, med djupa rötter i kolonialism och rasism, innebär att rika människor får ta del av naturens fördelar samtidigt som de undviker kostnaderna. Detta kväver fattiga människors möjligheter och minimerar deras förmåga att göra något åt situationen.

Ett exempel är mark som förvaltas av ursprungsbefolkningen i Amazonas. Dessa områden absorberar, per person, samma mäng koldioxid som släpps ut av världens rikaste procent. Trots detta fortsätter urfolk att möta svårigheter, förföljelse och diskriminering och har fortsatt lite att säga till om inom beslutsfattande, enligt rapporten.

”Nästa steg inom mänsklig utveckling handlar inte om att välja mellan människor eller träd; det handlar om att erkänna hur mänsklig utveckling som drivs på av ojämlikhet och koldioxidintensiv tillväxt nu har nått vägs ände,” säger Pedro Conceição.

Enligt rapporten måste de enorma klyftor och ojämlikheter som står i vägen för verklig förändring demonteras om vi ska minska påfrestningen på planeten och naturen på ett sätt som gör det möjligt för alla människor att utvecklas och frodas i denna nya tidsålder.

Detta är en förkortad version av ett engelskt pressmeddelande som går att läsa i sin helhet här.  Mer information om Human Development Report 2020 och det nya indexet finns här.

 

 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt