Foto: UNDP Bangladesh/Fahad Kaizer

 

 

Ett omedelbar införande av en tillfällig basinkomst för världens fattigaste kan bromsa den stigande smittspridningen av COVID-19 eftersom detta kan erbjuda nästan tre miljarder människor möjligheten att stanna hemma, enligt en ny rapport från FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

Uppskattningsvis skulle det kosta från 199 miljarder dollar i månaden att ge de 2,7 miljarder människor som lever under eller strax över fattigdomsgränsen i 132 utvecklingsländer en garanterad och tidsbunden basinkomst.

Rapporten drar slutsatsen att en sådan åtgärd både är fullt genomförbar och att det finns ett brådskande behov eftersom pandemin just nu sprider sig snabbt med mer än 1,6 miljoner nya fall per vecka. Denna ökning är särskilt snabb i utvecklingsländer där nio av tio arbetare tjänar sitt uppehälle inom den informella sektorn och helt saknar möjligheten att stanna hemma.

En stor mängd av det enorma antal människor som inte omfattas av sociala skyddsnät är informella arbetstagare, lågavlönade, kvinnor och unga, flyktingar och migranter samt personer med funktionshinder - dessa är de krisen drabbar allra hårdast. UNDP har utvärderat de socio-ekonomiska effekterna av pandemin i över 60 länder under de senaste månaderna och resultaten visar hur det är omöjligt för arbetare som saknar socialt skydd att stanna hemma eftersom de då mister sin inkomst.

En tillfällig basinkomst skulle ge dem möjligheten att köpa mat samt betala för hälsovård och utbildning. Förslaget är även ekonomiskt möjligt: tillfällig grundinkomst under sex månader skulle endast kräva 12 procent av den förväntade finansiella responsen på COVID-19 under 2020, eller motsvarande en tredjedel av de skulder som utvecklingsländerna behöver betala under året.

”Nya utvecklingsutmaningar kräver nya sociala och ekonomiska åtgärder. Att införa en tillfällig basinkomst för världens fattigaste har framkommit som ett möjligt alternativ. För endast några månader sedan skulle ett sådant förslag framstått som omöjligt”, säger UNDP:s chef Achim Steiner.

”Räddningsinsatser och återhämtningsplaner kan inte endast vara riktade till stora marknader och företag. Genom tillfällig basinkomst kan regeringar erbjuda en ekonomisk livlina till människor som stannar hemma, möjliggöra fortsatt flöde av pengar i lokala ekonomier för att bevara småföretagare samt bidra till oss att bromsa den förödande spridningen av COVID-19,” menar Steiner.

En tillfällig basinkomst är dock inte en universallösning på alla de ekonomiska svårigheter som uppstått i och med pandemin. Att skydda arbeten, utöka stöden till små och medelstora företag samt använda digitala lösningar för att identifiera personer som hamnat utanför åtgärder för återhämtning är alla viktiga insatser som länder kan vidta.

Ett sätt för länder att finansiera en tillfällig basinkomst skulle kunna vara att använda medel ämnade för att betala skulder. Utvecklings- och tillväxtekonomier kommer under 2020 att spendera 3,1 biljoner dollar i skuldåterbetalningar, enligt officiella data. Ett omfattande stopp på skuldåterbetalningar för alla utvecklingsländer skulle, enligt FN:s generalsekreterare, göra det möjligt för länder att istället tillfälligt använda dessa medel till nödåtgärder för att bekämpa effekterna av pandemin.

Flera länder har redan vidtagit åtgärder för att införa tillfällig basinkomst. Togos regering har delat ut över 19,5 miljoner dollar i månatligt ekonomiskt stöd till över 12 procent av befolkningen, där den största andelen har gått till kvinnor som arbetar inom den informella sektorn. Spanien godkände nyligen en månatlig budget på 250 miljoner euro för att öka inkomsterna för 850 000 utsatta familjer och 2,3 miljoner människor.

COVID-19 har förvärrat befintliga globala och nationella ojämlikheter och skapat nya skillnader där de mest utsatta är de som drabbats hårdast. Eftersom upp till 100 miljoner fler människor förväntas hamna i extrem fattigdom under 2020, 1,4 miljarder barn har drabbats av skolstängningar och vi sett en rekordhög arbetslöshet och förlust av försörjning förutspår UNDP att den globala mänskliga utvecklingen kommer att minska i år för första gången sedan konceptet introducerades.

UNDP leder FN-systemets socio-ekonomiska respons från COVID-19 och arbetar för att implementera sociala och ekonomiska återhämtningsstrategier i länder över hela världen.

 

 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt