Stockholm - UNDP fortsätter att vara det mest transparenta FN-organet och rankas som den tredje mest transparenta utvecklingsorganisationen i världen, enligt ett ledande globalt index som publiceras idag.

2020 Aid Transparency Index
, framtaget av kampanjen Publish What You Fund (PWYF), har betygsatt UNDP med ett betyg på 96,6 av 100. Betyget är en ökning med 1,2 poäng jämfört med 2018 då indexet senast publicerades. UNDP fortsätter att vara ledande inom transparens tillsammans med Asian Development Bank (98) och Världsbanken (97.1).

Detta är den sjunde fullständiga indexrapporten som publicerats och i år bedömdes 47 av de största biståndsaktörerna. UNDP, som varit i den högsta kategorin (”mycket bra”) sedan 2013 är den enda utvecklingsorganisationen som inte är en finansinstitution bland de fem bästa i rankningen. Två andra FN-organisationer som utvärderades i indexet, UNICEF (92,9) och OCHA (74), har också förbättrat sina betyg avsevärt i år.

"Vi gratulerar det ökade antalet organisationer som visar sitt engagemang för transparens," säger UNDP:s högsta chef Achim Steiner. "UNDP är stolt över den fortsatta förbättringen av vårt arbete och detta bekräftar vår ledande roll i att främja transparens inom utvecklingssamarbetet."


COVID-19 och transparens

Som en del av vårt engagemang för transparens och vårt mandat att utrota fattigdom, minska ojämlikheter och förebygga kriser lanserade UNDP idag vår nya COVID-19-hemsida, UNDP Transparency Portal. Hemsidan sammanställer finansiell - och projektinformation om UNDP:s COVID-19-arbete som är tillgänglig för våra partners och allmänheten.

"Vi arbetar för fullt och leder FN:s socio-ekonomiska svar på pandemin. UNDP erbjuder en väg bortom den omedelbara återhämtningen, mot 2030," tillägger Steiner.

Den nya COVID-19-hemsidan gör det möjligt för användare att se hur UNDP allokerar sina resurser och arbetar inom tre övergripande områden: stödja hälsoresponsen inklusive upphandling och leverans av viktigt sjukvårdsmaterial och utrustning, stärka krishanteringsförmågan samt hantera kritiska sociala och ekonomiska effekter i spåren av pandemin.
 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt