Uppskattningsvis 300 000 människor har förlorat sina hem efter explosionen i Beirut. Photo: UNDP Lebanon/Rana Sweidan

 

I efterdyningarna av den förödande explosionen i hamnen i Beirut prioriterar FN:s utvecklingsprogram (UNDP) nu att återigen skapa möjligheter för försörjning och småföretagande, hantering av bråte och skräp, samt att säkra tillgång till rättvisa för särskilt utsatta grupper. Arbetet kompletterar de andra FN-organens akuta insatser.

Under återhämtningsperioden kommer UNDP att stötta genomförandet av socioekonomiska åtgärder i syfte att skydda de Beirutbor som på olika sätt drabbats av explosionens effekter.

Effekterna av explosionen sträcker sig långt bortom hamnområdet. Omkring 10 000 företag i hamnens omnejd har förstörts, vilket har resulterat i att över 100 000 människor nu är arbetslösa. Dessutom har uppskattningsvis 300 000 människor förlorat sina hem.

UNDP arbetar för att mildra explosionens omedelbara effekter på tillgången till mat och andra nödvändigheter för samhällets mest utsatta grupper genom att prioritera sysselsättningsåtgärder som är särskilt anpassade för krissituationer i tillägg till matsäkerhetsstöd.

"När vi bevittnar hur folket i Libanon återgien ställs inför svåra utmaningar, är det hög tid att vi förvandlar solidaritet till handlingskraft", säger UNDP:s högste chef, Achim Steiner. "Samtidigt som vi agerar på den omedelbara krisen kommer vi fortsätta att stötta landet under tiden som det reformeras och återuppbyggs på längre sikt. Tillsammans kan vi se till att Libanon tar sig ur denna kris ännu starkare än innan."

Effekterna av explosionen sträcker sig inte bara långt bortom hamnen utan även utöver Beirut-området, och förstärks ytterligare av en rad andra kriser som drabbat Libanon de senaste åren. Landet har påverkats av konflikten i Syrien och sedan en tid bevittnat en ekonomi i fritt fall; samhälleliga utmaningar som förvärrats ytterligare av utbrottet av Covid-19 och den pågående pandemin.

Explosionen har även ökat sårbarheten bland flera utsatta grupper, inklusive fattiga, flyktingar och migranter. UNDP stödjer rättshjälpsinsatser i drabbade områden för att tillhandahålla tjänster för rådgivning som ska hjälpa utsatta grupper att skydda sina rättigheter gällande boende och försörjning.

"Vi har varit på plats i Libanon i fem decennier och stöttat landet i återhämtningen efter flera återkommande kriser," säger Celine Moyroud, UNDP:s Libanonrepresentant. "Nu med denna uppsättning av utmaningar har Libanon vårt fulla stöd i att säkerställa en återhämtning och långsiktig utveckling som är inkluderande, inte lämnar någon utanför och tar folkets krav på förändring, större ansvar och öppenhet på allvar."

 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt