Photo: UNDP

Stockholm 4 juni 2021 - På Världshavsdagen 8 juni firar FN:s utvecklingsprogram (UNDP) de första vinnarna i UNDP:s ‘Ocean Innovation Challenge’ (OIC) och belyser havens tillstånd samt arbetet för att öka skyddet av hav och havsmiljöer.

Överfiske, föroreningar samt klimatförändringarnas effekter på ekosystem och rev utgör stora hot mot haven. 'Ocean Innovations Challenge' främjar nya innovativa och kreativa lösningar för att rädda haven.

Under firandet den 8 juni deltar H.K.H. Kronprinsessan Victoria, H.K.H. Kronprins Haakon, FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för havsfrågor Peter Thomson, Sveriges miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund, UNDP:s högste chef Achim Steiner, Norad:s generaldirektör Bård Vegar Solhjell, assisterande generalsekreterare och chef UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete Ulrika Modéer, tillsammans med vinnarna.
 

 

Vinnarna av 2020 ‘Ocean Innovation Challenge’

Åtta vinnare har utsetts bland 600 kandidater och kommer att med stöd från Sida och Norad få finansiering för sina innovationer som ska bidra till att bekämpa havsföroreningar. Vinnarna har beviljats bidrag på mellan 50 000–250 000 dollar samt fortsatt mentorskap för att göra sina innovationer till verklighet. Lösningarna handlar om allt från att producera organiska alternativ till plastprodukter till hållbar odling av sjögräs, som ett alternativ till syntetisk gödsel.
 


Haven är i fara

Haven är livsviktiga. Haven producerar omkring hälften av det syre vi andas, genom fotosyntes av mikroskopiskt plankton. Haven ger oss dricksvatten genom avdunstningscykeln. Haven ger oss jobb och ekonomisk välfärd. Om våra hav vore ett land, skulle det vara världens femte största ekonomi mätt i BNP. Ett välmående hav kan möta två tredjedelar av världens proteinbehov till år 2050.

Människor har orsakat stora skador på 40% av haven genom föroreningar, överfiske och förlust av kustnära livsmiljöer. Vi har redan förlorat en femtedel av världens korallrev och nästan en tredjedel av alla sjögräsområden. Haven absorberar 30% av våra koldioxidutsläpp och 93% av uppvärmningen som orsakas av klimatförändringarna. Med uppvärmning och försurning riskeras nu havens framtid och välbefinnande.


Bakgrund

'Ocean Innovation Challenge' leds av UNDP med stöd från Sverige och Norge. Den första tävlingen fokuserar på det första delmålet för haven – att minska havsföroreningar. Nästa omgång av ‘Ocean Innovation Challenge’ (2021) kommer att handla om hållbart fiske.
 

Presskontakt: Caroline Åberg, Sweden Representative, caroline.aberg@undp.org, +46 70-547 93 42

Icon of SDG 09 Icon of SDG 14

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt