Stockholm, 1 december 2021

Den 1 december tillträder Henrik Fredborg Larsen som ny chef för UNDP:s nordiska representationskontor. I den här rollen kommer han leda arbetet med att stärka partnerskapen med regeringar, riksdag, civilsamhälle, akademi och näringsliv i Norden. Utöver detta kommer han arbeta för att öka kunskap om globala utmaningar och lösningar, samt leda arbetet i UN City i Köpenhamn.  

”Jag är glad över att välkomna Henrik som ny chef för vårt kontor i Norden. Han tar med sig över 20 års erfarenhet av arbete med utvecklingsfrågor och krishantering runt om i världen. Jag är övertygad om att Henrik kommer stärka vårt viktiga arbete med våra nordiska partners för att påskynda arbetet med Globala målen,” säger Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef för externa relationer på UNDP.

”Jag är stolt och glad över att få leda en grupp av dedikerade kollegor och arbeta nära våra viktiga nordiska partners kring gemensamma prioriteringar, däribland demokratisk samhällsstyrning och rättsstatens principer, förebyggande av konflikter, miljö- och klimatåtgärder samt motverkandet av ojämlikheter,” tillägger Henrik Fredborg Larsen.

Henrik tar upp sin tjänst i det nordiska kontoret efter att ha arbetat som UNDP:s seniora rådgivare mellan Afrika och Europa och dessförinnan som UNDP:s representant i Angola. Han har även haft ledande befattningar inom FN-systemet i länder som Nepal, Bangladesh och UNDP:s regionkontor för Asien och Stillahavsområdet.

"Som förkämpar för multilateralism och långvariga partners till UNDP har de nordiska länderna visat ett kontinuerligt ledarskap i att forma en mer inkluderande, hållbar och fredlig värld där ingen lämnas utanför. Med tanke på de komplexa och sammanlänkade utmaningar som världen står inför just nu kan ingenting vara viktigare,” avslutar Henrik Fredborg Larsen.


För mer information, vänligen kontakta Carolina Given-Sjölander, pressansvarig: carolina.given.sjolander@undp.org eller +46 707 60 20 77.

 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt