Signing ceremony in Kinshasa. Photo: UNDP DRC


Kinshasa, 10 juni 2021 - Ahunna Eziakonwa, chef för UNDP:s regionala avdelning för Afrika och Sveriges Ambassadör i Demokratiska republiken Kongo, Henric Råsbrant, tillkännager ett nytt flerårigt partnerskap mellan Sverige och UNDP. Stödet till UNDP:s återhämtnings- och utvecklingsprogram i Demokratiska republiken Kongo uppgår till 20 miljoner dollar under de första två åren och förväntas därefter uppgå till totalt 40 miljoner dollar som kommer bidra till omfattande insatser i landet.

"Idag ändrar vi riktning som gör det möjligt för oss att leverera bättre anpassade och mer effektiva åtgärder för att stödja folket i Demokratiska republiken Kongo, mot en mer inkluderande framtid och för att uppnå Globala målen," betonade Eziakonwa. "Denna fleråriga finansiering bidrar med trygghet, förutsägbarhet och tydlighet som hjälper oss att stärka resultaten inom våra program."

"Vi är mycket nöjda med att fördjupa vårt partnerskap med UNDP för att kunna förbättra samhällsstyrningen i Demokratiska republiken Kongo. Det markerar vår gemensamma ambition att gå från humanitär kris till hållbar utveckling,” förklarade Ambassadör Råsbrant. "Vi ser UNDP som en nyckelpartner för den kongolesiska regeringen i sina ansträngningar att minska fattigdomen i landet och återställa rättstaten."

Sveriges finansiering kommer att stödja implementeringen av UNDP:s nya landprogram 2020–2024 i Demokratiska republiken Kongo som totalt omfattar 458 miljoner dollar. Programmet kommer att stötta viktiga insatser inom samhällsstyrning, stabilisering och samhällets motståndskraft. Detta inkluderar stöd för decentralisering, lokal samhällsstyrning och utvecklingsplanering, stöd för kampen mot korruption samt stöd för genomförandet av FN:s gemensamma program för reformer inom rättsväsendet och inrättande av ett gemensamt FN-program för stabilisering.

"Sverige är en av UNDP:s viktigaste givare och partner," noterar Ulrika Modéer, UNDP:s chef för externa relationer och påverkansarbete. ”Vi är tacksamma för förtroendet som det svenska folket visar för UNDP:s arbete i Demokratiska republiken Kongo och andra delar av världen. Ett flerårigt stöd är avgörande för att UNDP ska kunna utföra sitt arbete mer flexibelt och mer effektivt för att kunna stärka vår påverkan i ett land som utmanas av flera långvariga kriser."

Sverige har varit närvarande i Demokratiska republiken Kongo sedan 1960 och har gett stöd ännu längre. Sverige upprätthåller goda relationer med UNDP:s landskontor och har finansierat flera projekt, däribland projektet Donor Coordination Group (GCP) och åtgärder inom olika områden som allmänna val, tillgång till rättslig prövning, fattigdomsbekämpning genom mikrofinansiering och samhällsåterhämtning. För närvarande finansierar Sverige Action, Change and Transformation through Financial Inclusion inom programmet ACTIF med en budget på 5,8 miljoner dollar.

Det nya svenska finansieringsavtalet gör det möjligt för UNDP att:

-Stödja den kongolesiska statens förmåga att påskynda processen för decentralisering i alla dess dimensioner (politisk, administrativ och skattemässig) för att stärka den lokala samhällsstyrningen, öka den ekonomiska utvecklingen på gräsrotsnivå och förbättra befolkningens levnadsförhållanden.

-Stötta nationella institutioner, provinser och decentraliserade territoriella enheter (ETD) för att stärka sin egen kapacitet för planering, program, budgetering och granskning och utvärdering av utveckling baserat på Globala målen i syfte att påskynda den socio-ekonomiska utvecklingen av landet.

- Bidra till att stärka rättsstatsprincipen genom att stödja myndigheternas och andra intressenters ansträngningar i syfte att avsevärt minska korruptionen.

- Stödja ansträngningar för respekt av mänskliga rättigheter, tillgodose rättvisa och rättsligt skydd för befolkningen -särskilt utsatta grupper - i syfte att stabilisera och utveckla landet och med tanke på det aviserade gradvisa tillbakadragandet av MONUSCO under de närmaste åren.

- Bidra till stabilisering, återställande av fred och förstärkning av befolkningens motståndskraft.

 

För mer information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Eve Sabbagh, Kommunikationsspecialist, UNDP i New York
e-post: eve.sabbagh@undp.org

Lucien Toulou, Projektledare, UNDP i DRK
e-post: Lucien.toulou@undp.org

 

 

 

 

 

 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt