Foto: HEART 17 Copyright 2021.


21 april 2021, Stockholm
- Ett nytt globalt initiativ, HEART 17, lanseras idag i samarbete med FN:s utvecklingsprogram (UNDP) för att samla unga människor, såväl som kreativa aktörer och den privata sektorn, för att bekämpa fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar.

HEART 17 kommer att fokusera på att bygga broar mellan unga, artister, kreatörer, företagsledare och andra 'Change Makers' för att stärka vår gemensamma röst och mobilisera handlingskraft för Globala målen för hållbar utveckling.

HEART 17 Power of Us är en digital plattform som ger utrymme till personer som vill samarbeta med andra kring frågor de brinner för. För en av HEART 17s 'Change Makers', Majd Assi, är plattformen ett utmärkt sätt att nå andra aktivister för att ta till gemensam handling.

"HEART 17 gör det möjligt för alla att bli en del av en global rörelse för hopp och handling. Den stärker våra röster – ungas röster - att inspirera andra över hela världen,” säger Majd Assi. "Gemenskapen motiverar mig än mer att skapa positiva förändringar i både mitt personliga och professionella liv. Det är så tillfredsställande att veta att det bidrar till att uppnå Globala målen och skapa en bättre framtid för mänskligheten."

"Med färre än tio år kvar för att uppnå Globala målen innan deadline 2030 behöver vi konkret handling, särskilt nu under coronapandemin som hotar de utvecklingsframsteg vi alla kämpat för, säger Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och UNDP:s chef för externa relationer och påverkansarbete. "Att ha en plattform som för samman unga röster och andra ledande aktörer från hela världen och från olika sektorer är avgörande under detta 'decade of action' för att bekämpa klimatförändringar och eliminera fattigdom och ojämlikhet."

HEART 17 lanseras på ’World Creativity and Innovation Day’, i samarbete med den Kungliga Operan i Stockholm genom ett event där kreativitet och innovation hyllas och där strålkastaren riktas mot unga röster och artister.

"Det är dags för en ny historia. En berättelse om hopp. HEART 17 är ett globalt initiativ som firar mänsklig kreativitet och innovation för att påskynda målen för hållbar utveckling. Vi förenar människor och strävar efter att förstärka röster från ungdomsledare, artister och företagsledare från hela världen," säger Anna Ryott, grundare och ordförande för HEART 17.

Med stöd från samarbetspartners som H&M Foundation och EY vill HEART 17 utöka sina samarbeten med globala varumärken för att nå ut till fler och för att genom kreativitet inspirera till handling som skapar verklig och bestående förändring runt om i världen.

Gå till heart17.com för mer information.

Om HEART 17:

HEART 17 syftar till att sprida hopp för att öka medvetenhet och påskynda målen för hållbar utveckling genom att lyfta mänsklig kreativitet och innovation. Vi förenar människor och företag och strävar efter att sprida hopp bland unga genom att förstärka röster från kreativa ledare, inspiratörer, artister, företagsledare, varumärken och andra från hela världen! I samarbete med FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

 

 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt