UNDP delar den vädjan som kommer från miljontals afghaner och andra människor runt om i världen, för fred, respekt för mänskliga rättigheter och tillgång till utvecklingsbistånd för alla i Afghanistan – oavsett kön, religion, etnisk bakgrund, yrke eller politisk tillhörighet.

- Vi är oroade över att den nuvarande utvecklingen av konflikt, osäkerhet, torka och COVID-19-pandemi kan riskera bräckliga utvecklingsresultat, till exempel stärkandet av afghanska kvinnors och flickors rättigheter. Det internationella samfundet måste stå vid och fortsätta att stödja det afghanska folket, säger UNDP:s chef Achim Steiner.

Under de senaste 20 åren har den förväntade medellivslängden för människor i Afghanistan förlängts med nio år. Elevers skolgång har ökat från sex till tio år och BNI per capita har mer än fördubblats enligt UNDP:s årliga rapport om mänsklig utveckling, the Human Development Report. 

Den humanitära och utvecklingsmässiga krisen i Afghanistan riskerar nu att rasera de framsteg för utveckling som gjorts under de senaste tjugo åren.

- Det afghanska folket behöver långsiktigt utvecklings- och humanitärt stöd nu mer än någonsin. Vi är fast beslutna att fortsätta vårt arbete för återhämtning, hantering av COVID-19-pandemin och för att förhindra storskalig förflyttning av människor samt ökad utsatthet. Det är vår moraliska plikt att stanna och agera för att svara på dessa kritiska behov, avslutade Steiner.

 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt