Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling är en global agenda för att skapa en framtid där ingen lämnas utanför.

De 17 målen antogs i september 2015 av alla medlemsstater i FN.

Målen omfattar alla aspekter av mänskligt och planetärt välbefinnande och är en universell uppmaning till åtgärder för att avskaffa fattigdom, skydda jorden, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

Globala målen har en deadline: år 2030.

 

Antagandet av Globala målen följdes år 2015 av klimatavtalet i Paris - ytterligare en banbrytande överenskommelse där 196 länder och EU lovade att hålla planetens temperatur ”långt under” 2 grader högre än när den industriella revolutionen började.

Photo credit: Chesnot/Getty Images News via Getty Images

 

Alla länder som skrev på Parisavtalet enades också om nationellt beslutade klimatåtaganden (Nationally Determined Contribution; NDC) - löften som skulle hjälpa dem att nå sina mål.

Medlemsstaterna lovade att mobilisera finansiering, förbättra det nationella genomförandet och stärka institutionerna för att uppnå Agenda 2030 med löftet att ingen ska lämnas utanför i arbetet för en hållbar värld.

Men, när vi nu går in i ett nytt decennium är det tydligt att större åtgärder behövs. Det är få länder som har genomfört de omställningar som krävs för att hålla sina löften. Och vi behöver att alla hjälps åt.
 

Tio år för att rädda världen

 

"Det är nödvändigt att hitta på nya lösningar för att påskynda arbetet för Agenda 2030, speciellt för de som står längst ifrån att uppnå Globala målen." – ordföranden i FN:s generalförsamling, Tijjani Muhammed-Bande.

 

 

Förra årets toppmöte för Globala målen (Sustainable Goals Summit) - det första sedan Agenda 2030 antogs – uppmanade på nytt till konkreta planer för att komma på rätt spår igen.

FN:s generalsekreterare António Guterres välkomnade de framsteg som gjorts av regeringar för genomförandet av Globala målen men belyste samtidigt hinder som konflikter, klimatkrisen, könsbaserat våld och ökande ojämlikhet som håller oss alla tillbaka.

Världsledare kom överens om att det krävdes ett "Decade of Action" för att nå Globala målen till år 2030 och annonserade mer än 100 "accelererade åtgärder" - frivilliga åtaganden för att öka farten och påskynda framstegen.
 

Biljoner dollar kommer att behövas och därför är det väsentligt med partnerskap på alla nivåer i samhället. Partnerskap är särskilt viktigt för marginaliserade grupper för att kunna delta fullt ut och realisera sina rättigheter.

 

Vem gör vad?

 

 

Photo credit: UNDP Lebanon


The World’s Largest Lesson i Nigeria kommer att undervisa ca 500 000 barn om Globala målen.


Sverige
har som mål att uppnå nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045.


Mexiko lovar att utrota energifattigdom till år 2024.


Storbritannien har utlovat att stoppa sitt bidrag till klimatförändringarna fram till år 2050.

Beiruts universitet kommer att skapa en forskargrupp för att nå Globala målen inom förnybara resurser i Mellanöstern.

 

De utmaningar vi står inför

 

"Jag uppfattade ett brett erkännande av att vi är på väg i fel riktning i arbetet med Globala målen och en verklig beslutsamhet att få oss tillbaka på rätt spår." - FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed.

 

 

.Klimatförändringar är ett stort hinder för nästan alla Globala mål. The Heat is On, en rapport från UNDP och UNFCCC, visar att det finns lovande tecken på åtaganden och lösningar till klimatkrisen från alla världens hörn, inklusive från de mest utsatta länderna som redan känner de negativa effekterna av klimatförändringarna.

Rapporten betonar att utvecklade länder som är mer inriktade på långsiktiga mål för att fasa ut växthusgaser också måste ta fram mer brådskande, kortsiktiga planer.    

 

Den betonar vikten av:

Bättre data och vetenskapligt belägg.

Starkare kopplingar mellan klimatåtgärder och Globala målen.

Robusta planer för att bevaka framstegen och hur vi ligger till.

 

Vägen framot

 

 

Vi har aldrig gjort något liknande tidigare i mänsklig historia. Det är ett okänt territorium: vi kommer att behöva göra en fullständig omställning och ändra vårt sätt att leva, hur vi producerar energi och mat, hur vi stärker rättvisa och hjälper de mest marginaliserade.

Men vi har inget annat val än att gå framåt; vi kan redan och nästan dagligen se passivitetens kostnad som spelas ut i realtid: globala klimat- och politiska protester, hela skogar som brinner, nivåer utan motstycke av ökenspridning, översvämningar i städer, miljoner människor som tvingas att migrera.

Hårt arbete ligger framför oss, men de goda nyheterna är att det fortfarande finns tid

 

Globala målen representerar vårt enda hopp om att ta itu med dessa komplexa och sammanflätade frågor. 


Vi har redan svaren och UNDP strävar efter att mobilisera resurser, höja ambitionen att uppfylla målen och främja konkreta lösningar som kopplar Globala målen till de verkliga problem som människor står inför.

Hårt arbete ligger framför oss, men de goda nyheterna är att det fortfarande finns tid.

Photo credit: UNDP Bolivia

 

"Vi måste öka våra ansträngningar. Nu."
- FN:s generalsekreterare António Guterres

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt