UNDP

Vårt Fokus

Nästa generations UNDP

Dagens utvecklingsutmaningar är komplexa och varje kontext är unik. Därför skräddarsyr vi vårt arbete utifrån förutsättningarna och behoven hos de länder och samhällen vi tjänar.

UNDP:s strategiska plan (2018-2021) har utformats för att vara lyhörd för mångfalden och olikheterna i de drygt 170 länder som vi är verksamma i. Mångfalden återspeglas i tre breda fokusområden; fattigdomsbekämpning, strukturella transformationer samt förebyggande av kriser och katastrofer.

 

Tre fokusområden för utveckling


Utrota fattigdom i alla dess former och dimensioners

Accelerera strukturella transformationer

Förebygga kriser och katastrofer

För att leverera inom dessa fokusområden och bidra till genomförandet av Globala målen har UNDP identifierat en uppsättning förhållningssätt som vi kallar för våra signaturlösningar.

 

Sex signaturlösningar

 

Våra sex signaturlösningar är integrerade och utgör riktningen för våra resurser och vår expertis i syfte att få verklig och långsiktig effekt för hållbar utveckling.

 

Hålla människor utanför FATTIGDOM

 

SAMHÄLLSSTYRNING för fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen

 

Starka fredliga samhällen genom FÖREBYGGANDE insatser

 

Utveckling inom gränserna för vårt KLIMAT

Förnybar och prisvärd ENERGI

JÄMSTÄLLDHET och kvinnors deltagande

 

Vårt arbete

 

I över fem decennier har vi funnits på plats i runt 170 länder och territorier. Här kan du läsa mer om vårt arbete inom olika områden:

 

UNDP Runtom i världen

Du är här UNDP Sverige Representationskontor
Gå till UNDP globalt