Helen Clark talade i Stockholm om hur de globala målen ska bli verklighet

2016-mar-11

 

UNDP:s högsta chef Helen Clark är på besök i Sverige. Torsdagen den 10 mars deltog hon i ett seminarium, anordnat av FN-förbundet, med titeln Sustainable Development for all – how will the vision become reality?

I sitt inledningsanförande framhöll Helen Clark att medvetenhet är en av grundstenarna för att den nya utvecklingsagendan, Agenda 2030, ska kunna bli verklighet.

- Något som är mycket tydligt här i Sverige, inledde Helen Clark, är att det finns en stor medvetenhet kring Agenda 2030 och de globala målen. En undersökning har visat att så många som 45 % av svenskarna har hört talas om målen. Det är en fantastisk siffra och en god grund att bygga implementeringen på.

Över hela världen var 2015 ett mycket viktigt år för utveckling. Flera omfattande globala avtal förhandlades fram, inte minst Addis Ababa Action Agenda, som handlar om hur utvecklingen ska finansieras, Agenda 2030, den mest omfattande utvecklingsagendan någonsin, och COP21, det stora klimatavtal som förbinder länderna att sänka sina utsläpp av växthusgaser och ta klimatproblematiken på allvar.

-Alla dessa agendor är sammanlänkade, sade Helen Clark, och vi har ett enormt arbete framför oss med att implementera dem.

Sveriges roll i att förhandla fram de globala avtalen var något UNDP:s chef lyfte fram särskilt i sitt tal. Att Sverige är aktiv i sådana här sammanhang är knappast förvånande, menade hon, med tanke på landets historiskt starka roll i multilaterala sammanhang.

-Något jag noterade, sade Helen Clark, var att Sverige inte bara kämpat för det man ville ha med, utan också mot det man inte ville ha med i den nya utvecklingsagendan. Att kärnfamiljen skulle vara navet i hållbar utveckling var till exempel något som Sverige motsatte sig, mot bakgrund av den mångfald av familjer som existerar idag.

Att många olika aktörer behövs för att implementera Agenda 2030 är något UNDP ofta lyfter fram, så också här. Återigen gav Helen Clark ett svenskt exempel: modejätten H&M, som nyligen har skärpt sina regler för goda arbetsförhållanden. 

- När så stora företag som H&M går emot exploatering och säger ”not on my watch”, då får det stora positiva konsekvenser för utveckling, menade Helen Clark.

När FN-förbundets Generalsekreterare Linda Nordin frågade vad var och en kan bidra med för de globala målen svarade Helen Clark med ett ord:

-Optimism. Vi måste vara optimistiska och tro att verklig förändring är möjlig. Se bara hur långt Europa har kommit på 70 år. En sådan utveckling kan ske på andra platser också. Så var positiva och gör era röster hörda, avslutade Helen Clark.

UNDP Runtom i världen